SO WHAT? Models Management SNC

Via Morimondo 26, 20143, Milano (MI)

Tel: +39 02 43128105 / +39 02 87071027

e-mail: info@sowhatmodels.eu